Garanti och Reklamation

Garantitiden är mellan 12 och 30 månader beroende på vilken tillverkaren är.

Garantin gäller produktfel som funnits vid leverans.

Vid avgjorda garantiärenden står Fixa Bildelar för frakterna från och till kunden. Fixa Bildelar skall bekräfta att frakten betalas av företaget innan en retur kan ske.

Vid reklamation av katalysator skall avgastest göras av verkstad. Sänd in testresultat, utskrift från verkstaden, till Fixa Bildelar. Testresultatet skickas sedan till tillverkaren för analys.

Har montagepasta använts framför katalysator (även lambdasondsanslutningar) är garantirätten förverkad.

För dieselpartikelfilter gäller att montageanvisningarna måste följas för att garantin skall gälla. Vid ej fungerande dieselpartikelfilter avgörs reklamationen av test i tillverkarens labratorium.

Har montagepasta använts framför dieselpartikelfiltret (även tryckgivar- eller tryckgivarröranslutningar) är garantirätten förverkad.

Om ni har något problem med vår produkt kontakta oss direkt. Fixa Bildelar ersätter ej kostnader för verkstadskostnader som felsökning, diagnostisering, reparation eller ändringsarbete i efterhand.

To Top